Rejsevaccination

Rejsevaccination og rådgivning

- Forebyggende rejsevacciner og rådgivning er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Derfor tillægges et grundhonorar på 200 kr. sammen med vaccinens pris. Sygesikringen Danmark giver tilskud til vaccinatin hos egen læge

 - Vi laver en individuel vurdering ved hver forespørgsel og tilbyder enten vaccination her i klinikken eller henviser til private vaccinationsfirmaer.

 - Vi tilbyder et mindre udvalg af rejsevacciner her i klinikken. Vi ligger inde med Hepatitis A og B samt Difteri/tetanus (stivkrampe). Tillige udskriver vi recepter på andre rejsevacciner og malariamedicin.

Hvad kan du selv gøre før du kontakter os?:

 - Vi anbefaler at man selv sætter sig ind i forholdene på rejsemålet og de anbefalinger der gælder. Dette kan f.eks gøres  på www.ssi.dk under rejsevaccination.

 - Herefter skrives der mail til os på http://laegernerasmussen.dk/p/selvbetjening . I mailen skal der gerne være udførlig beskrivelse af flg. : geografisk rejsemål, varighed af rejse, under hvilke forhold rejsen foretages (forretningsrejse, rygsæk, turistrejse, arbejde, andet).

Hvis man tidligere er rejsevaccineret bedes der angives hvilke vacciner der er givet samt dato og årstal for dette. 

 - Herefter vil den rejsevaccinationsansvarlige sygeplejerske tage stilling til om vi kan tilbyde vaccination her i klinikken eller om vi henviser videre til privat rejsevaccinationsfirma.

 

 - For oplysning om priser for de enkelte vacciner samt tidsbestilling kan sekretæren kontaktes på 75625633

 

 

bubble