Anders Rasmussen

Læge

(Anders Rasmussen (ældste søn af Anna-Ritta og Helge)

Færdig læge 1999.

- Turnus i Fr. Havn. (ortopædkirurgi, organkirurgi samt medicinsk afdeling)

Speciallægeuddannelse:

  • Medicinsk afdeling i Frederikshavn: Har udover modtagelse af akutte patienter varetaget følgende ambulatorier:
  • Endokrinologisk: Sukkersyge samt Stofskiftelidelser
  • Gastroenterologisk: bl.a Mb Crohn
  • Cardiologisk Ambulatorie: Behandling og diagnose af dårlig hjertefunktion..samt udredning af brystsmerter
  • Lungeambulatorie: Specielt behandling/udredning af astmapatienter og patienter med rygerlunger
  • Kirurgisk Afdeling: Har stor erfaring fra skadestue og ortopædisk ambulatorie. Specielt med akutte skader, men også med opfølgning efter brud og luksationer.
  • Gynækologisk afdeling på Fr.Havn Sgh.: Har især interesseret mig meget for scanninger af gravide samt svangreomsorg.

Har varetaget speciallægesuperviseret ambulatoriefunktion med speciale i blødningsforstyrrelser.

  • Børneafdelingen i Hjørring: Meget akut erfaring. Har varetaget speciallægesuperviseret ambulatoriefunktion med følgende specialer: Astma hos børn. Trivselsproblemer hos børn. Adfærdsforstyrrelser. Maveproblemer/Mavesmerter.
  • Psykiatrisk afdeling i Brønderslev i : Har arbejdet med kognitiv terapi af depressive. Har undervist i "angst-skolen" i Brønderslev.
  • Almen praksis: Har været flere perioder hos Lægerne Rex og Skovfoged samt Lægerne på Kirkepladsen i Frederikshavn.

Har varetaget normal funktion som praktiserende læge med specialinteresser i idrætsmedicin og smertebehandling inkl akupunktur.

Akupunktur:
Bruger akupunktur til bevægeapparatssmerter.
Manuel medicin/Kiropraktik: Bruges til rygsmerter. Et godt supplement til akupunktur.

Idrætsskader:
Er idrætslæge. Har tidligere været tilknyttet diverse elitehold .
Er for tiden løst tilknyttet flere eliteudøvere.

Børn:
Er meget interesseret i børn og børns sygdomme. Har en del erfaring med børneastma, trivselsproblemer samt behandling og udredning af mavesmerter hos småbørn. Har desuden arbejdet med unge/teenagere med tilpasningsproblemer. Jeg har selv 5 børn på henh 1,3,5,9,11 år (2016) . Min kone, Janne, er sundhedsplejerske. Så vi arbejder ofte sammen vedr. syge børns trivsel og behandling.

Tilbage til oversigten

bubble