Skrevet d. 26/2-2017

Antidepressiva - Er de farlige?

Hej til alle

Vi har gennem de sidste uger haft rigtig mange forespørgsler vedr. antidepressiva.

 

De fleste af vores patienter havde set TV-Avisen og andre nyhedsudsendelser , hvor flere læger trådte frem og udtalte sig om antidepressiv medicin.

Deres konklusion var at stofferne nærmest var virkningsløse og faktisk ovenikøbet farlige, da de øgede risikoen for selvmord markant.

 

Mange er blevet temmelig forvirrede , og det er nogle gange svrt at finde hoved og hale i det der står på nettet. 

Jeg har derfor herunder forsøgt at beskrive hvad vores holdning er til ovst - sammenholdt med anbefalingerne fra vores rådgivnings-og forskningsorgan indenfor medicinering og bivirkninger (IRF)

Vi har siden stofferne kom på markedet godt vidst at det var stoffer der skulle bruges med forsigtighed. Det er kendt at folk med meget svær depression nogle gange kan få øget selvmordsrisiko lige efter opstart med medicinen. Det er heldigvis sjældent det sker  - men det er selvfølgelig noget vi er yderst opmærksomme på.

 

At stofferne er virkningsløse er til gengæld en udtalelse der har undret os meget.. Det passer ikke med vores erfaring og passer heller ikke på nogen måde med de erfaringer og artikler der hidtil har ligget til grundlag for anbefalinger og behandling af depression.

 

Vi har derfor skrevet til vores centrale organ for anbefaling af medicinsk behandling (IRF - Institut for Rationel Farmakoterapi)og hørt hvad deres holdning er. Her er hvad de skrev tilbage:

-----

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til anvendelse af anti-depressiva er uændrede og vi henviser fortsat til vejledningen herom - https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=165423

 Indikation for opstart af anti-depressiv behandling - baseret på en grundig og samvittighedsfuld udredning - er moderat samt svær uni-polar depression.

 Vi kan oplyse, at vi i indeværende år vil opdatere/revidere de nationale klinikske rekommandationer inden for psykofarmaka. Dette arbejde indebærer bl.a. gennemgang af den nyeste evidens omkring anti-depressiva. 

 

---

SÅ KONKLUSIONEN ER AT ALT ER SOM HIDTIL.

ANTIDEPRESSIVA VIRKER GODT PÅ DEPRESSIONER OG ANSES FOR AT VÆRE EN VIGTIG DEL AF BEHANDLINGEN AF MODERATE OG SVÆRE DEPRESSIONER SAMMEN MED PSYKOTERAPI.

BIVIRKNINGERNE ER SOM TIDLIGERE BESKREVET. MAN ER SOM HIDTIL MEGET OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SELVMORDSTANKER UNDER OPSTART AF PRÆPARATERNE - MEN DET ER IKKE ANDERLEDES END TIDLIGERE.

VI VIL DERFOR UDEN TØVEN STADIG ANBEFALE BRUGEN AF ANTIDEPRESSIVA TIL SVÆRE OG MODERATE DEPRESSIONER.

 

Venlig hilsen

Læge Anders Rasmussen

 

 

 

Tilbage til oversigten

bubble